Onderhoud

Betaalt u voor het onderhoud van de "gemeenschappelijke delen" van uw appartement?
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de HIW voor een poetsvrouw. U betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar vergelijkt de HIW de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaalt u niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen?
Dan moet u met uw medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

Opgelet!
De poetsvrouw is personeel van de HIW. Zij mag geen bevelen aannemen van de huurders.

Schade

Schade aan de gemeenschappelijke delen wordt betaald door alle huurders, indien de verantwoordelijke is gekend zullen de kosten van de schade op hen verhaald worden. Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de HIW.
Op het einde van het jaar maakt de HIW een afrekening van de kosten van de gemeenschappelijke delen.

Lift

De liften worden om de drie maanden gekeurd.
Bij defect zorgt de HIW voor herstelling.
Indien de lift niet werkt zoals het hoort, verwittig de onderhoudsfirma.

Opgelet!
Gebruik de lift niet om te verhuizen
Schade in de lift is immers ten laste van de huurder

Centraal afzuigsysteem

Is er een probleem met de centrale afzuigsystemen in het appartement? Probeer nooit zelf de herstelling te doen, maar neem contact op met de HIW, De herstelling is ten laste van de HIW.
De huurder mag nooit de afzuiginstallatie volledig uitzetten. En de huurder mag nooit de afzuigmonden dichtdraaien of afplakken, waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Koepels

Opgelet!
Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen.

Fietsenberghok

Schade veroorzaakt in de (fietsen) berghok is ten laste van de huurder, tenzij veroorzaakt door normale slijtage.