Onze maatschappij  stelt een aangename levenssfeer voor elkeen voorop. Het is daarom van het grootste belang dat u als huurder de rust van de omwonenden zowel tijdens de dag als 's nachts respecteert. Er is een reglement van inwendige orde (doc 157 kB). 

Lawaaihinder

Lawaaihinder is een veel voorkomend probleem. Volgens de politiereglementen mag er geen lawaai worden gemaakt tussen 22u00 en 6u00.  Indien er toch lawaaihinder is, wendt u zich best tot de politie.
Onze maatschappij kan optreden en verwijzen naar bepalingen in het huurcontract, maar heeft geen politiebevoegdheid. 

Burenruzie

Bij burenruzie kan u steeds in eerste instantie terecht bij het kantoor. Waar mogelijk wordt naar een oplossing gezocht. Indien er niet onmiddellijk een bereidheid is tot een oplossing te komen, dient er beroep gedaan te worden op de diensten van de politie en het Vredegerecht.

Andere

In grotere woongelegenheden zoals appartementen met gemeenschappelijke lokalen en voorzieningen is er vaak irritatie over het niet naleven van het reglement van inwendige orde (bijlage bij het huurcontract). Problemen zijn meestal het slecht sorteren van huisvuil, papier en reclamedrukwerk dat rondslingert op de brievenbussen aan de inkom en zwerfvuil in de groenomgeving. 

Voor verdere vragen en/of mededelingen, aarzel niet contact op te nemen met onze sociale verhuring op het nummer 052/42.57.60.