De plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt opgemaakt vóór het in gebruik nemen van de woning of uiterlijk binnen een maand na de aanvang van de huurovereenkomst.

Bij de plaatsbeschrijving wordt een beschrijving van de woning opgemaakt.  De toestand van de vloeren, muren, stopcontacten, deuren, sanitair, kranen enz. wordt grondig bekeken en opgetekend.  Werkopdrachten ter herstelling door CVBA Hulp In Woningnood worden opgesteld. 

De meterstanden van water, elektriciteit en gas worden eveneens genoteerd.

Via de plaatsbeschrijving kan vastgesteld worden of er sedert het begin van de voorbije huurperiode schade aan de woning is toegebracht. Het biedt bescherming aan de nieuwe huurder.

Dit is van belang bij de eindafrekening en de terugbetaling van de waarborg.

Aan zowel de vertrekkende als de nieuwe huurder wordt een tussenkomst aangerekend van 34,00 euro voor de opmaak van de plaatsbeschrijving.

Na de plaatsbeschrijving dienen zowel de vertrekkende als de nieuwe huurder de overdracht van de nutsvoorzieningen onmiddellijk door te geven aan de diverse leveranciers.