Het openbaar register kan tijdens de kantooruren geraadpleegd worden.