Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het kandidatenregister in volgende gevallen:

  • als de kandidaat-huurder een woning die hem door de verhuurder aangeboden wordt, heeft aanvaard;
  • als bij actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
  • als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder wordt aangeboden door de verhuurder, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • als de kandidaat-huurder werd ingeschreven door de verhuurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven;
  • als de kandidaat-huurder de verhuurder daar schriftelijk om verzoekt;
  • bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder op het aanbod van een woning; 
  • als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de actualisatie;