De toewijzing van een sociale woning wordt volledig bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur.

De toewijzing van een woning gebeurt twee maal per maand door het Toewijzingscomité, in chronologische volgorde van de inschrijving, rekening houdend met de geldende prioriteiten waarop de kandidaat eventueel recht heeft en met de rationele bezetting van de woning.

De wetgeving voorziet eveneens een versnelde toewijzing in een aantal gevallen.