Versnelde toewijzing

De wetgeving voorziet een mogelijkheid tot versnelde toewijzing voor volgende 3 doelgroepen: daklozen, patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg en kwetsbare jongeren. Enkel de welzijnsorganisatie kan een aanvraag indienen. Het aantal versnelde toewijzingen bedraagt 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen per verhuurder per jaar. Er worden afspraken gemaakt met de gemeente en de welzijnsfactoren over het aantal, de spreiding, de begeleidende maatregelen enzovoort.