Wie een sociale woongelegenheid wenst te huren, dient zich te laten inschrijven in het register der kandidaten. Hiervoor is een aantal voorwaarden: