Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen, kan u een woning kopen. Dit kan: