...Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.
Daartoe moet de beschikking voer een aangepaste woning,
van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving
tegen een betaalbare prijs 
en met woonzekerheid worden bevorderd...

Zo luidt art. 3 van de Vlaamse Wooncode. Als Berlaarse huisvestingsmaatschappij Hulp in Woningnood werken wij mee om dit woonrecht aan te bieden.

Overweegt u om zich te laten inschrijven als kandidaat-huurder, of bent u reeds huurder en heeft u toch nog wat vragen, of bent u gewoon geïnteresseerd hoe de Berlaarse huisvesting werkt, ga dan verder dan één van de volgende rubrieken waar u informatie kan vinden over de werking, de woningen en de projecten van onze huisvestingsmaatschappij CVBA Hulp in Woningnood.

De hoofdactiviteit van onze maatschappij is het bouwen en verhuren van sociale woningen in de gemeenten Berlare, Overmere, Uitbergen en Schoonaarde telkens met als doel de woonomstandigheden van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren.
Deze doelstelling trachten we te verwezenlijken door te zorgen voor een voldoende aanbod van kwalitatieve en betaalbare sociale huurwoningen. Dit kan door dat we nieuwe woningen bouwen, bestaande renoveren of bestaande slopen en vervangingsbouw oprichten. Waar mogelijk, worden ook gemeenschappelijke voorzieningen uitgebouwd met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur. 
In de loop van 2018 voorziet de maatschappij haar opdracht te verruimen met de realisatie van een aantal sociale koopwoningen.